Punktskriftskurs för seende

Vill du som seende lära dig punktskrift? Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på din arbetsplats? Eller är du bara annars intresserad av att lära dig punktskrift?

Kom då med på den av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf arrangerade punktskriftskursen. Det blir en mångsidig och inspirerande kurs. Efter avklarad kurs finns det möjlighet att delta i examen för ett specifikt intyg.

Kursavgift: 60 euro, vilken inkluderar kursmaterial och kaffeservering. Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Adress: Parisgränden 2 A 1, Helsingfors

Tid: 19 april, 26 april och 3 maj 2016, kl. 17–20 

Anmälan senast måndagen den 4 april till FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024 eller 050-462 3181, e-post: tessa.bamberg@fss.fi. Ta vara på chansen och kom med!