Punktskriftskurs för seende

Kom med på en rolig kurs och lär dig något nytt!

Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på arbetsplatsen? Eller är du kanske bara nyfiken på att lära dig något nytt? Kom då med på FSS punktskriftskurs. Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i examen för ett intyg. Kursavgiften är 40 euro, vilken inkluderar undervisning, kursmaterial samt kaffeservering.

Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Adress: Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors

Datum: 11.4, 18.4 och 25.4

Tid: kl. 17–20.00

Anmäl dig senast onsdagen den 28 mars till punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044 712 3024 eller -post: tessa.bamberg@fss.fi.