Rehabiliteringen i Österbotten

Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman är alterneringsledig från och med den 5.10 fram till slutet av februari. Under tiden Ulla-Britt Ingman är ledig kommer Heidi Forsbacka att ha hand om rehabiliteringsärenden i Österbotten. Hon tar emot samtal på telefonnumret 050-561 2950 och nås per e-post på adressen heidi.forsbacka@fss.fi. Heidi Forsbacka börjar jobba den 29.9.