Rehabiliteringskurs på Härmä Rehab

Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle.

Rehabiliteringskurs för synskadade, delvis i form av familjekurs

54473

Kursplats: Härmä Rehab

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i

samarbete med FPA.

Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna

färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i

den egna livsmiljön och samhälle.

Kursen är indelad i tre perioder

Klientperioder:

12.5 – 16.5.2014

6.10 – 10.10.2014

6.4 – 10.4.2015

Anhörigas perioder:

12.5 -14.5.2014

9.4 – 10.4.2015

Kursen riktar sig till personer som relativt nyligen fått en synskada. Personer som deltar i rehabiliteringen ska ha en tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen.

Kursen riktar sig också till klientens anhöriga. Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens vardag
I programmet ingår teoretiska föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan.

 

Vid intresse kontakta omgående FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på förfrågningar och ger närmare information

Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050 561 2950, e-post:

ulla-britt.ingman@fss.fi

Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, tfn040 511 3345, e-post:

ann-catrin.tylli@fss.fi