Rehabiliteringskurs på Runsala Spa i Åbo

Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle.

  Rehabiliteringskurs för synskadade, delvis i form av familjekurs 54482

Kursplats: Runsala Spa i Åbo

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i samarbete med FPA.
Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle.
Kursen är indelad i tre perioder

Klientperioder:
3-7.3.2014

1-5.9.2014

2-6.2.2015

Anhörigas perioder:

3-5.3.2014

5-6.2.2015

Kursen riktar sig till personer som relativt nyligen fått en synskada.

Personer som deltar i rehabiliteringen ska ha en tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen.
Kursen riktar sig också till klientens anhöriga. Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens vardag
I programmet ingår teoretiska föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.
Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan.
Vid intresse kontakta omgående FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på förfrågningar och ger närmare information.

 

Rehabiliteringsrådgivare Chatrin Kotka, tfn: 040 511 3346, e-post: chatrin.kotka@fss.fi
Rehabiliteringsrådgivare Britta Nyberg, tfn: 050 561 2951, e-post: britta.nyberg@fss.fi