Rehabiliteringskursen Kraft i vardagen ordnas i november

Kursen Kraft i vardagen ordnas för yngre personer med målsättningen att ge ökad livskvalitet genom att behandla bland annat sysselsättning och hälsa.

FSS ordnar kursen Kraft i vardagen för personer i åldern 30-45 år

Kursplats: Päiväkumpu Spa Hotell i Karis-Lojo
Kurstid: 24-27.11 2014
Anmälningstid: 15-30.9 2014
Deltagarantal: Max 10 personer
Deltagaravgift: 15 euro

Programmet skräddarsys enligt deltagarnas önskemål, men följande
ämnesområden med fokus på ökad livskvalitet tangeras under kursen:

sysselsättnings- och ekonomiska frågor, IT och utbildning, hälsa och
motion samt gruppdiskussioner.

 

För tilläggsinformation och anmälningar, kontakta
rehabiliteringsrådgivarna:
Chatrin Kotka tfn 040-5113346, chatrin.kotka@fss.fi, eller
Britta Nyberg tfn 050-5612951, britta.nyberg@fss.fi
Om du anmäler dig via e-post ringer vi upp dig för tilläggsfrågor, lämna
dina kontaktuppgifter i meddelandet.