Respektera den vita käppen i trafiken

Den 15 oktober firas Vita käppens dag, en dag som uppmärksammas över hela världen. Syftet är att ha fokus på synskadades säkerhet i trafikmiljön. Den vita käppen fungerar som ett varningsmärke för såväl bilister som cyklister och fotgängare.

I samband med Vita käppens dag vill Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. göra allmänheten uppmärksam på de utmaningar synskadade möter i trafiken. Som vanligt kommer flera av våra distriktsföreningar att gå ut i näromgivningen och informera om den vita käppen. Det här görs på olika sätt i de olika distrikten, men budskapet är detsamma; respektera den vita käppen som informerar om att bäraren är synskadad.

Den vita käppen är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för synskadade. Den används för att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe, ta reda på var en trappa börjar och slutar och för att undvika hinder.

Det finns flera sätt att underlätta för synskadade att röra sig utomhus. Hållplatsutrop i kollektivtrafiken som berättar var man är, trafikljus med ljudsignaler, men också medmänsklighet och vänligt bemötande. Man kan också arbeta förebyggande genom att se till att exempelvis hemsidor med reseanvisningar är tillgängliga för alla, även med hjälpmedel.

Låt fredagen den 15 oktober bli den dag då vi alla visar lite extra hänsyn till synskadade och den vita käppen.

Mera information

Cecilia Weckman, tf informationschef, (09) 6962 3013, cecilia.weckman(a)fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.