Sagor på "prickspråk" och trolldeg gjorde succé på Barnfesten

Isla och Ellen läser en taktil saga tillsammans med Tessa Bamberg

Lördagen 2 mars ordnades den traditionella Barnfesten kul och kultur på Annegården i Helsingfors. Samarbetsprojektet mellan Barnkultursverksamheten på Luckan i Helsingfors, Helsingfors stad och olika organisationer har vuxit fram som ett stort, årligt evenemang sen det startade år 2010.

En av samarbetsorganisationerna är FSS, som hade en egen programpunkt under festen med fokus på känselsinnet. Vid FSS station fick man läsa taktila sagor och pröva på punktskrift med punktskriftsanvariga Tessa Bamberg, och modellera med trolldeg tillsammans med rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli och rehabiliteringschef Johanna Meriläinen.

Under dagen tog Johanna Meriläinen tillfället i akt och undersökte vad Barnfesten egentligen innebär och vilka är personerna som deltar i festen. Kulturproducent Elin Sundell vid Luckan har hållit i trådarna för Barnfesten nu i några år, och i och med att Luckans projekt tillgänglig kultur inleddes 2015 som ett flerårigt projekt blev barnfestens riktning även naturligt tillgänglig.

- Barnfesten handlar om att uppmärksamma tillgänglighet, att tillgängliggöra kultur och att erbjuda kvalitativa kulturupplevelser för barn och barnfamiljer, säger Sundell. Alla aktörer i detta hus har även varit väldigt måna om att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, vilket gjort att det funnits ett intresse för den här typen av evenemang.

Hur uppfattas festens tillgänglighetsaspekter då av personer som kanske aldrig tänkt på tillgänglighetsteman förut och som själva inte kommer i kontakt med frågorna i vardagen? Det tog Johanna till näst reda på genom att ställa frågan till en slumpvis utvald festbesökare.

- Jag är inte bekant med punktskrift, men jag har faktiskt jobbat med synskadade och hörselnedsatta personer. Tillgänglighetsfrågor är väldigt viktiga för mig personligen, också i och med att jag studerar som bäst till ergoterapeut, berättade Tilde som besökte evenemanget.

Efter arrangör- och vuxensynvinkel återstod frågan: vad tycker barnen om festen?Johanna Meriläinen vände sig till två experter på att vara barn, nämligen sina egna döttrar, Ellen 5 år och Isla 3 år. Flickorna hade nyligen gjort kaniner och hundar av trolldeg och fått läsa taktil saga med Tessa Bamberg.

- Sagan handlade om en tumme som hittade en vän. Tummen hittade något på marken som såg ut som en korv, men den var lurvig och så var den ensam. Sen sa larven ”hej, jag är en larv”.

På vilket sätt läste Tessa?

- På prickspråk...

Kan man läsa lika bra med prickspråk som på vanligt språk?

- Jo!

Dagen var alltså tillgänglig utan vidare – och väldigt lyckad även från organisatörssynvinkel. FSS tackar alla som medverkat i den fina festen!