Serviceguiden 2014 - hjälper dig att självständigt söka tjänster

Nytt 2014

  • Patientens valmöjligheter utvidgas, kapitel 1.6.3.
  • En del av äldreservicelagens paragrafer trädde i kraft 1.1.2014, kapitel 2.6.
  • Texten om både rehabilitering och hjälpmedel har blivit mer lättförståelig, kapitlen 3 och 4.
  • Assistans vid busstationer, kapitel 11.4.
  • Ersättningsprinciperna för resor inom hälsovåren ändras inte, trots att valmöjligheterna utvidgas, kapitel 11.4.

Serviceguiden behandlar olika former av service och stöd som inom det offentliga servicesystemet ges personer över 16 år på grund av kronisk sjukdom och bestående handikapp.

Uppgifter om stöd och service för barn och unga under 16 år ger FSS rehabiliteringsrådgivare. På finska ges information av rehabiliteringsavdelningen för barn och av regionsekreterarna för barn vid Synskadades Centralförbund.

Ta på förhand reda på dina rättigheter!

Då man ansöker om service är det bra att känna till hur, var och på vilka grunder man kan ställa ansökan. Genom att studera Serviceguiden får man reda på de här sakerna. För varje stöd eller service som upptas i Serviceguiden anges de centrala förutsättningarna för beviljandet. I samband med varje service- eller stödform hänvisas dessutom till den lag som utgör grunden för beviljandet samt den myndighet som sköter ärendet.

Nytt 2014

  • Patientens valmöjligheter utvidgas, kapitel 1.6.3.
  • En del av äldreservicelagens paragrafer trädde i kraft 1.1.2014, kapitel 2.6.
  • Texten om både rehabilitering och hjälpmedel har blivit mer lättförståelig, kapitlen 3 och 4.
  • Assistans vid busstationer, kapitel 11.4.
  • Ersättningsprinciperna för resor inom hälsovåren ändras inte, trots att valmöjligheterna utvidgas, kapitel 11.4.

Kom gärna med respons!

Vi tackar för den respons vi fått i samband med tidigare utgåvor av Serviceguiden. Dessutom tackar vi myndigheter inom olika förvaltningsområden för den hjälp de givit vid utarbetandet av denna nya utgåva. Både på Förbundet Finlands Svenska Synskadade och på Synskadades Centralförbund tar vi tacksamt emot kommentarer om hur Serviceguiden fungerat i praktiken.

Läs serviceguiden i PDF-format »

Läs serviceguiden i RTF-format »

Serviceguiden finns också i svartskrift, i punkt och på cd. Beställ Serviceguiden från kansliet, telefon 09-6962 300, e-post kansliet@fss.fi.