Skolelever i Kyrkslätt får skyddsglasögon inför nyårsfirandet

FSS delar ut skyddsglasögon till skolelever inför nyåret.

Varje nyår skadas ett tiotal personer till följd av fyrverkerier. En ogenomtänkt lek eller en raket som ramlar kan innebära en synskada för livet. I fjol fick 17 personer en ögonskada under nyårsfirandet. Majoriteten av dessa skador skulle ha kunnat undvikas med hjälp av skyddsglasögon. Sedan 2009 har det varit obligatoriskt för dem som avfyrar raketer att använda skyddsglasögon, men publiken utsätts också för en stor risk. Därför rekommenderas det att också åskådarna skyddar sina ögon.

Under nio år har Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) i preventivt syfte delat ut skyddsglasögon till skolklasser i olika delar av landet.

Inför nyåret 2015–2016 delas skyddsglasögon ut till elever i årskurs nio onsdagen den 16.12 kl. 12.15 i Winellska högstadiet i Kyrkslätt. FSS rehabiliteringsrådgivare Britta Nyberg och informatör Johan Sundholm, som själv är synskadad, är närvarande vid utdelningstillfället för att berätta om hur vardagen ser ut för en person med synskada.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. uppmanar alla, både de som avfyrar raketerna och de som står i närheten och tittar på, att använda skyddsglasögon.

De skyddsglasögon FSS delar ut sponsoreras av Folksam Skadeförsäkring.

Mera information

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.:
Cecilia Weckman, kommunikationschef, 044-712 3013, cecilia.weckman@fss.fi