Skolelever i Nagu och Korpo får skyddsglasögon inför nyårsfirandet

Fyrverkerier orsakar i samband med nyårsfirandet i Finland årligen tiotals olycksfall där ögonskador kräver sjukhusvård. Ordentliga skyddsglasögon skyddar både den som avfyrar och de som ser på från exempelvis gnistor eller eventuella snedtändningar och felriktade pjäser.

Pressmeddelande

Fyrverkerier orsakar i samband med nyårsfirandet i Finland årligen tiotals olycksfall där ögonskador kräver sjukhusvård. Ordentliga skyddsglasögon skyddar både den som avfyrar och de som ser på från exempelvis gnistor eller eventuella snedtändningar och felriktade pjäser. Förutom skyddsglasögon bör man iaktta andra säkerhetsåtgärder: följa bruksanvisningen, använda avfyrningsramper och lämpliga stöd, följa tid- och platsbegränsningar samt inte använda eller överlåta fyrverkerier till berusade personer.

Under åtta år har Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) i preventivt syfte delat ut skyddsglasögon till skolklasser i olika delar av landet.

Inför nyåret 2013 delas skyddsglasögon ut till elever i årskurserna sju till nio tisdagen den 17.12 kl. 8.30 i Kyrkbackens skola i Nagu och kl. 12.15 i Skärgårdshavets skola i Korpo. Förbundets informatör Gunilla Löfman, som själv är synskadad, är närvarande vid utdelningstillfället för att berätta om hur vardagen ser ut för en person med synskada.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. uppmanar alla, både de som avfyrar raketerna och de som står i närheten och tittar på, att använda skyddsglasögon.
De skyddsglasögon FSS delar ut sponsoreras av Folksam Skadeförsäkring.

Mera information

Åbolands Synskadade r.f.: Ordförande Gunilla Löfman, tfn 0400-950 446.
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.:
Cecilia Weckman, kommunikationschef, 09-6962 3013, cecilia.weckman@fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi.

Folksam Skadeförsäkring understöder gärna verksamhet som har ett skadeförebyggande syfte.