Skolelever på Åland får skyddsglasögon inför nyårsfirandet

Fyrverkerier orsakar statistiskt sett årligen cirka trettio olycksfall där ögonskador kräver sjukhusvård. Detta sker i samband med nyårsfirandet i Finland och ifjol var skadorna ännu fler.

Ordentliga skyddsglasögon skyddar både den som avfyrar och de som ser på från exempelvis gnistor eller eventuella snedtändningar och felriktade pjäser. Förutom skyddsglasögon bör man iaktta andra säkerhetsåtgärder: följa bruksanvisningen, använda avfyrningsramper och lämpliga stöd, följa tid- och platsbegränsningar samt inte använda eller överlåta fyrverkerier till berusade personer.

I år är det femte året Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) på projektbasis delat ut skyddsglasögon till skolklasser i olika delar av landet. Idén härrör sig ursprungligen från Islands synskadeförening. Inför nyåret 2010 delas skyddsglasögon ut till elever i årskurs sju cirka kl. 12 måndagen den 20.12 i Godby högstadieskola på Åland. Förbundets informatör Ann-Mari Mattsson, som själv är synskadad, är närvarande vid utdelningstillfället för att berätta om hur vardagen ser ut för en person med synskada.

Finlands Svenska Synskadade uppmanar alla, både de som avfyrar raketerna och de som står i närheten och tittar på, att använda skyddsglasögon.
De skyddsglasögon FSS delar ut sponsoreras av Aktia Skadeförsäkring.

Mera information

Ålands Synskadade r.f.: Ordförande Börje Troberg, tfn 0457-530 0977
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.:
Sofia Stenlund, 09-6962 3017, sofia.stenlund@fss.fi eller
Cecilia Weckman, t.f. informationschef, 09-6962 3013, cecilia.weckman(a)fss.fi

 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Förbundet verkar som intresse-, kontakt- och serviceorganisation i Svenskfinland. Förbundet har cirka 800 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. År 2006 fyller FSS 60 år och firar jubileumsår med grundtanken att det går att leva ett bra liv som synskadad. Läs mer på www.fss.fi

Aktia Skadeförsäkring understöder gärna verksamhet som har ett skadeförebyggande syfte.