Sune Huldin valdes in i SAMS styrelse 2016

SAMS nya styrelse står uppställda inklusive suppleanter.

På SAMS höstmöte den 11.11.2015 valdes en ny styrelse för år 2016. 

Tor Wernér återvaldes enhälligt till ordförande och Christer Rönnlund valdes till vice ordförande. Från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. valdes Sune Huldin in som ledamot och Gunilla Löfman som suppleant. 

Styrelsen 2016

Tor Wernér, ordförande, Hörsel, (ersättare Birgitta Kronberg)
Muluken Cederborg (ersättare Anna Caldén)
Sune Huldin, FSS, (ersättare Gunilla Löfman)
Inger Karlsson, FDUV (ersättare Ossian Wassborr)
Christer Rönnlund, vice ordförande, FSPC, (ersättare Bodil Viitanen)

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. I SAMS sitter representanter från fyra förbund: Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, Psykosociala förbundet rf, Svenska hörselförbundet rf och Förbundet Finlands Svenska synskadade rf.