Sune Huldin valdes till styrelseordförande 2016-2017

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) samlades den 21-22 november till höstmöte i Björneborg. På höstmötet valdes Sune Huldin från Helsingfors till ny styrelseordförande för 2016-2017

Sune Huldin i Björneborg efter att han blivit vald till ordförande för FSS 2016-2017

– Jag är lite omtumlad måste jag säga. Det gläder mitt hjärta att jag får förverkliga det som jag tror på. Jag vill försöka göra FSS till ett ännu bättre förbund för synskadade, säger Sune Huldin.

Huldin har en lång erfarenhet inom FSS. Han jobbade i drygt 25 år som it-ansvarig på förbundet, mellan 1989 och 2014. Efter det har han suttit som vice ordförande i förbundsstyrelsen i ett år. 

– FSS viktigaste uppgift är att se till att våra rättigheter beaktas i samhället. Vi måste vara med och påverka så att samhället blir tillgängligt för oss synskadade. Vi har gjort stora insatser, men vi har ännu mycket kvar att göra, inte minst när det gäller ny teknik. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket, säger Huldin.

Förutom ordförandeval valdes också övriga styrelseposter. På höstmötet valdes Anders Nyberg (Karleby) till vice ordförande. Kenneth Ekholm (Sibbo), Johan Sundholm (Raseborg), Carl-Erik Mattlar (Korsholm) och Paulina Hannus (Borgå) valdes in som ledamöter. Förutom de nyvalda sitter även Sigrun Bessadottir (Helsingfors) och Fredrik Lindeman (Sund, Åland) i styrelsen som ledamöter.

Dessutom premierades Aili Alexandersson från Åland till hedersmedlem i förbundet tack vare hennes förtjänstfulla insatser i förbundet.