Svara på enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

En undersökning av det nationella utgångsläget för tillgänlighetsdirektivet har publicerats. Med enkäten vill man höra både organisationer samt enskilda medborgare.

Webbdirektivet trädde i kraft 22.12.2016. Direktivet förpliktar organisationer i den offentliga sektorn att utforma sina webbsidor så att de är så lättillgängliga som möjligt och kan användas av alla.

Innehållet på webbsidor och mobila applikationer omfattar såväl text som icke-textuell information, nedladdningsbara dokument och formulär samt tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av autentisering, identifiering och betalning. Direktivet gäller alltså alla allmänt tillgängliga webbtjänster i offentliga sektorn, till exempel organisationernas webbsidor och kontaktformulär och deras elektroniska kundtjänst.

För att nuläget ska kartläggas så omfattande som möjligt är det viktigt att få svar av många olika instanser och personer. Genom att lyfta fram olika webbtjänster som för närvarande fungerar bra eller dåligt kan man direkt ge feedback på vad som är bra och vad som borde förbättras. Undersökningen kan besvaras i egenskap av representant för en organisation eller som medborgare. Länk till enkäten.