Svenska Synskadade samlas till höstmöte

Inkommande veckoslut, den 19-20 november, samlas Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) till höstmöte på hotell Petäys i Hattula. Närmare nittio personer är anmälda till höstmötet. Alla sju distriktsföreningar har representanter på mötet och många ledsagare deltar.

På lördagen äger själva mötesförhandlingarna rum. Det blir bland annat val av förbundsordförande och styrelseledamöter. I styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2012 finns bland annat planer på att utveckla en modell för samarbetet mellan distriktsföreningarna och förbundet. FSS kommer under år 2012 att utbilda IT-stödpersoner som ger undervisning och service åt synskadade IT-brukare på lokal nivå runt om i Svenskfinland.
Rehabiliteringsrådgivningen fortsätter och flera anpassningsträningskurser ordnas i samarbete med FPA. Styrelsen föreslår också att FSS fortsätter med publikationsverksamheten. Förbundet ger ut organisationstidningen Finlands Synskadade, som nästa år fyller 100 år, medlemstidningen Medlemsbandet som är en taltidning och punktskriftstidningarna Oss emellan, Punktchat, Intermezzi och Radio- och TV-bladet i punkt.

På söndagen föreläser Christoph Treier, mental tränare och coach under rubriken ”Se möjligheter!”

För mera information, kontakta distrikts- och informationsansvariga Mari Pennanen, 09-6962 3025.

Den 13-20 november firas blindveckan. Blindveckan firas i år för 88:e gången. Många distriktsföreningar ordnar program under blindveckan, se närmare på www.fss.fi/distriktsforeningar

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi