Synskadade får avgiftsfritt HRT-resekort

Ett blått HRT-resekort som ligger på ett bord.

HRT:s biljetter förändrades då de nya zonerna ersatte biljettområdena som baserat sig på kommungränserna. Synskadade som har åtminstone 50% invaliditetsgrad till följd av synskada, är berättigade till fribiljett.

Resekortet, som även innefattar rätten till assistent, kan anhållas vid HRT:s servicepunkter vid metrostationerna vid Böle, Helsingfors järnvägsstation och Östra centrum.

För att anhålla om fribiljett måste sökandes identitet bestyrskas genom uppvisande av officiellt identitetskort, pass eller FPA-kort försett med foto. Därutöver behövs ett ögonläkarintyg eller synskadekort som påvisar att synskadans invaliditetsgrad överstiger 50%.

Mer information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/berattigad-ti...