Synskadade friidrottar i Mariehamn

Förbundet Finlands Svenska Synskadade ordnar årligen friidrottsmästerskap för sina medlemmar. I år går tävlingen av stapeln lördagen den 11 juni i Mariehamn. Totalt är över hundra personer anmälda (inklusive ledsagare).

Årets nyhet är att damer och herrar tävlar i samma serier i alla grenar. Grenarna är: 60 m, 100 m och 400 m löpning, 1500 m gång, höjdhopp och längdhopp utan ansats, kula, spjut och slungboll. Dessutom löps en stafett. I samband med friidrotten ordnas också en bocciaturnering på fredagskvällen, den 10 juni. De flesta av förbundets sju distrikt har lag med i turneringen.

Evenemanget ordnas av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och Ålands Synskadade r.f. i samarbete med Ålands idrottsdistrikt. Speciellt för i år är också att arrangemangen gått ett helt varv runt hos förbundets distrikt och nu är tillbaka på Åland, där också den första mästerskapstävlingen hölls år 2005.

Tidpunkt och plats

Fredagen den 10 juni kl. 16-19 spelas bocciaturneringen i Baltichallen. Lördagen den 11 juni hålls friidrottstävlingarna i Wiklöf Holding Arena. Öppningstalet kl. 9 hålls av Ålands idrottsminister Britt Lundberg.

Mera information

Börje Troberg, ordförande för Ålands Synskadade,
0457-530 0977
Mari Pennanen, medieansvarig, 09-6962 3025

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi