Synskadade skriver punktskrift på pekskärm

Sune Huldin skriver med MBraille

Internationella Brailledagen 4.1.2014.

Nu kan synskadade också skriva punktskrift på pekskärm. Det här möjliggörs genom applikationen MBraille, en finsk uppfinning. Den ger pekskärmen ett virtuellt tangentbord bestående av sex tangenter som tillsammans bildar punktskriftsalfabetet. Genom att trycka ner rätt tangentkombination för respektive bokstav kan man skriva exempelvis textmeddelanden eller e-post. Texten syns som vanlig text hos mottagaren.

Det var fransmannen Louis Braille som uppfann punktskriften på 1820-talet. Den används idag över hela världen. 

Punktskriften utvecklas kontinuerligt för att motsvara dagens behov. I Finland verkar Braille-delegationen som sakkunnigorgan gällande punktskrift och studiematerial för synskadade. Delegationen tillsätts av Undervisnings- och kulturministeriet för fyra år i gången.

FSS uppmärksammar Brailledagen tisdagen den 7 januari, med start kl. 18, på Svenska synskadade i mellersta Nylands verksamhetscenter på Parisgränden 2 A i Helsingfors. Då kungörs bl.a. årets Braillör, en person som är aktiv punktskriftsbrukare och/eller verkar för punktskriftens utbredning i samhället.
                                                                                 

Mera information

Om MBraille: Sune Huldin, IT-ansvarig, 09-6962 3015, sune.huldin@fss.fi

Övriga punktskriftsärenden: Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig, 09-6962 3024, tessa.bamberg@fss.fi