Syntolkningsseminarium i Helsingfors 23.10.2017 kl. 13.00 ”Att verbalisera det visuella”

Teatersal i bakgrunden, små bilder med personer som lyssnar med hörlurar

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ordnar i samarbete med Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry och med finansiering av Svenska kulturfonden ett informationstillfälle om syntolkning. Tillfället hålls på Teater Viirus, Medelhavsgatan 14, Busholmen, måndagen den 23 oktober kl. 13–16.30. Seminariet är riktat till alla svenskspråkiga kulturaktörer i Finland.

Kortfattat innebär syntolkning att berätta vad man ser. Under seminariet presenteras syntolkningen, dess möjligheter och betydelse för personer med synnedsättning. Det är fullt möjligt att uppleva konst, teater och dans trots att man inte ser – det räcker att någon annan gör det.

Tillställningen är avgiftsfri och det bjuds på eftermiddagskaffe. Anmäl dig till syntolkningsseminariet senast 15 oktober till förbundets tf kommunikationschef camilla.blomstedt@fss.fi / 044-712 3013. Meddela gärna eventuella matallergier i samband med anmälan.

Program:

Konferencier: Teater Viirus konstnärliga ledare Maria Lundström.

13:00 – 13:40   Verksamhetsledare Rita Paqvalen från Kultur för alla öppnar seminariet och Pipsa Toikka syntolkar en scen från Teater Viirus föreställning Mästaren och Margarita. Skådespelare: Maria Ahlroth och Martin Bahne

13:40 – 14:30   Peter Lilliecrona från Syntolkning Nu: Syntolkningen i Sverige

14:30 – 15:10   Kaffepaus

15:10 – 15:30   Synskadeperspektiv: Syntolkningsbrukarna har ordet

15:30 – 16:00   Erica Othman: Erfarenheter av syntolkningen i Nationalgalleriet

16:00 – 16:30   Sammanfattning och diskussion