Synvinkel och Mer än att se på Helsingfors bokmässa

Händer håller uppe två exemplar av tidningen Synvinkel och boken Mer än att se. Pärmen på boken: ett färggrant pärlhalsband mot en mörk bakkgrund.

FSS organisationstidning Synvinkel och den nya historieboken Mer än att se presenteras på bokmässan.

FSS på bokmässan

Under bokmässan i Helsingfors 24-27.10 kommer Förbundet Finlands Svenska Synskadade att dela ut organisationstidningen Synvinkel på finlandssvenska tidskriftshörnan. En del av FSS personal finns på plats under torsdag, fredag och lördag. Kom gärna och hälsa på! Därtill kommer FSS ordförande Gunilla Löfman att intervjuas gällande den nya boken Mer än att se på söndag kl. 12:30 framåt.

Mer än att se

På söndagen 27.10 kl. 12:30 presenteras tre av Labyrinths böcker på scenen Blåbärslandet på bokmässan i Helsingfors. En av böckerna är Mer än att se - en annorlunda historiebok.

Mer än att se (Gunilla Löfman red.) är en bok av och om synskadade. Den ges ut på initiativ av Stiftelsen svenska blindgården. Under år 2018 då stiftelsen fyllde sjuttio år diskuterade man inom stiftelsen om hur samhället har förändrats sedan stiftelsen grundades. Samtidigt ställde man sig frågan: Hur och på vilka sätt har livssituationen förändrats för stiftelsens målgrupp, synskadade personer?

  • Mer än att se är en annorlunda historiebok. Frimodigt berättar blinda och synsvaga personer från olika delar av Svenskfinland om sina liv. Berättelserna är en upptäcktsfärd bland deras förmågor att vara delaktiga i arbetslivet, att utöva sina konstnärliga talanger, att sporta och att vårda sina anhöriga, men också bland sådant som gör det svårt för personer med synskador att fullt ut vara delaktiga i vårt samhälle.
  • Stiftelsen Svenska Blindgården sr är en av de många organisationer som presenteras i Mer än att se. År 2018 beslöt man att bekosta utgivningen av en skrift som beskriver synskadade personsers liv förr och nu. Du får följa med längs vindlande stigar från 1800-talet till nutid och vidare mot framtiden.
  • Förutom att Mer än att se utkommer i svartskrift med bilder ges boken också ut i tal och i punktskrift med bildbeskrivningar.