Tillgänglighetsseminarium 30.11

Nå fram! – Ett seminarium om tillgänglighet. 30.11 kl 13-16 på G18 i Helsingfors.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. ordnar tillgänglighetsseminariet "Nå fram!" på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors den 30.11 kl. 13–16.

 

Kom med och lär dig mer om tillgänglighet! Alla, oberoende av funktionshinder, har rätt att få tillgång till information. Denna fråga är speciellt aktuell när många myndigheter och tjänsteleverantörer flyttar sin kundtjänst till webben. Hur ska synskadade och andra personer med funktionsnedsättning klara av digitaliseringen? Med seminariet vill vi på förbundet öka förståelsen för begreppen användbarhet och tillgänglighet. 

Tillgängliga webbsidor är positivt för alla och innebär inga extra kostnader såvida man beaktar tillgängligheten i ett tidigt skede. Det är EU som framställer de direktiv vi ska följa både när det gäller tillgänglig miljö och tillgänglig webbmiljö.

Preliminärt program

 • 13.00 FSS ordförande Sune Huldin hälsar välkommen
 • 13.10 Sofi Weckman, Adage: Varför behövs tillgänglighet och hur uppnår man tillgänglighet inom digitala tjänster?
  I sin presentation går Adages UX Specialist Sofi Weckman igenom digitala tillgänglighetens grunder ur användarens synvinkel. Hon berättar med konkreta exempel vad menas med tillgänglighet och användbarhet samt hur t.ex. synskadade använder webbsidor.
 • 13.30 FSS marknadsföringsfilmer förevisas
  Paneldiskussion utgående från filmerna där de medlemmar som är med i filmerna deltar. Vad betyder tillgänglighet för mig? Hur kunde tillgängligheten förbättras ur vårt perspektiv? Diskussionen leds av ordförande Sune Huldin.
 • 14.00 FSS tillgänglighetspris delas ut till en aktiv aktör på tillgänglighetsfronten.
 • 14.15 Ulrika Krook, tillgänglighet ur ett myndighetsperspektiv
  Diskrimineringslagen började gälla den 1 januari 2015. I och med detta har bristande tillgänglighet blivit en diskrimineringsgrund. Vad innebär det i praktiken och vad är det egentligen som gäller? Ulrika Krook har jobbat som överinspektör på Diskrimineringsombudsmannens byrå. 
 • 14.40 FSS egen verksamhet presenteras
  Rehabilitering, punktskrift och IT-verksamhet.
 • 15.00 Buffé, mingel och möjlighet att bekanta sig med vår verksamhet
  Pröva på hur det är att använda dator med hjälpmedel. Hur är det att använda din organisations hemsida med skärmläsare?

Anmäl dig

Deltagande är gratis. Anmäl dig senast onsdagen den 16.11 till kansliet@fss.fi eller per telefon 09-6962 300.