Tillgängligt val ska vara en mänsklig rättighet

Förbundet finlandssvenska synskadade hoppas att partierna i Finland kan lära sig av detta och se till att det finns tillgängligt material inför vårens val.

Valkampanjerna inför riksdagsvalet är snart i full gång, när partier och kandidater kampanjar om varför väljarna ska rösta på just dem. I förra valet blev över en miljon röstberättigade finländares röster ohörda. Många lät kanske bli att rösta, missnöjda över den politik som råder. Samtidigt finns de som gärna röstar, men saknar tillgänglig information och kanske därför låter bli.

Vägen fram till valurnorna är full av hinder för den som har svårt att läsa text. Största delen av valrörelsen utspelar sig i form av text. I nyheterna på nätet, i tidningen, i sociala medier och i partiernas kampanjmaterial. På alla dessa ställen kan vi läsa vad partierna står för. Men det är svårt eller omöjligt att ta till sig informationen om man har svårt att läsa text, till exempel på grund av en synnedsättning.

För att valen ska vara så demokratiska som möjligt är det upp till partierna och myndigheterna att information och valprogram är tillgängliga för alla. Synskadades riksförbund i Sverige genomförde under valet i Sverige en undersökning i 301 valstugor varav 96 procent saknade material som var tillgängligt för synskadade. I stället hänvisade man till partiernas webbplats.

Problemet är att många synskadade inte har tillgång till internet. Dessutom hade partiernas webbplatser många brister vad gäller tillgängligheten. Resultatet är skrämmande och ett demokratiskt problem. Förbundet finlandssvenska synskadade hoppas att partierna i Finland kan lära sig av detta och se till att det finns tillgängligt material inför vårens val. Hur ska man annars kunna ta lovorden om tillgänglighet på allvar, ifall inte partierna själva klarar av att kommunicera utåt vad de vill jobba för, på ett tillgängligt sätt?

Möjligheten att bilda sig en egen uppfattning och använda sin rätt att påverka vem som ska styra Finland de närmaste fyra åren ska inte begränsas av otillgänglig information.

Oscar Ohlis socialpolitisk sakkunnig, Förbundet finlandssvenska synskadade rf