Upprop till förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar uppmanas att söka lämpliga kandidater till förbundets styrelse. Vid kommande höstmöte väljs viceordförande för de två kommande åren samt två ledamöter för de tre kommande åren. 

Valberedningsutskottet meddelar:

Förbundets medlemmar uppmanas att söka lämpliga kandidater till förbundets styrelse. Vid kommande höstmöte väljs viceordförande för de två kommande åren samt två ledamöter för de tre kommande åren. I tur att avgå är följande:

Viceordförande Kenneth Ekholm från Svenska Synskadade i mellersta Nyland r.f., samt följande ledamöter, Tor Hanner från Svenska Synskadade i Västnyland r.f. och Leif Karp från Vasa Svenska Synskadade r.f.

I styrelsen fortsätter:

Ordförande Bengt Ahlvik från Norra Österbottens Svenska 

Synskadade r.f., samt följande fyra ledamöter:

Karl-Oscar Skogster från Svenska Synskadade i mellersta Nyland r.f.

Ann-Britt Mattbäck från Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Anders Nyberg från Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Fredrik Lindeman från Ålands Synskadade r.f.

Varje förening har sitt eget valombud till vilket medlemmarna i 

föreningen anmäler sina kandidater. Valombudets suppleant hjälper 

till.

Följande valombud och suppleanter är utsedda av vårmötet för denna period:

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Pehr Ahlstedt, ordinarie, tfn 050-563 3433

Leif Nybohm, suppleant, tfn 050-300 1025

E-post: leif.nybohm@multi.fi

Vasa svenska synskadade r.f.

Andreas Kanto, ordinarie, tfn 050-537 6110

E-post: andreas.kanto@gmail.com

Patrik Paulin, suppleant, tfn 045-330 4468

E-post: patrik.paulin@netikka.fi

Ålands Synskadade r.f.

Birgit Kroneld, ordinarie, tfn 0457-530 1089

E-post: kroneld@aland.net

Fjalar Nylund, suppleant, tfn 040-705 1638

E-post: fjalar.nylund@aland.net

Åbolands Synskadade r.f.

Gun Fröberg, ordinarie, tfn 040-833 6630

Birgitta Storbacka, suppleant, tfn 040-586 7179

E-post: birgitta.storbacka@gmail.com

Svenska Synskadade i Västnyland r.f.

Birgitta Nordström, ordinarie, tfn 044-336 8060

E-post: birgitta.nordstrom@brev.fi

Gösta Sevon, suppleant, tfn 019-241 2996

Svenska Synskadade i mellersta Nyland r.f.

Monica Andersson, ordinarie, tfn 045-274 3580

Bjarne Westerlund, suppleant, tfn 040-010 0542

E-post: bjarne.westerlund@elisanet.fi

Svenska Synskadade i Östnyland r.f.

Paulina Hannus, ordinarie, tfn 040-596 1196

E-post: phannus@gmail.com

Stina Roms, suppleant, tfn 0400-596 250

E-post: stina.roms@pp1.inet.fi

Den sista anmälningsdagen är den 10.10.2014.

Höstmötet hålls den 22-23.11.2014.

Valberedningsutskottet