Utvidgad nordisk konferens 26-29.8 i Sverige

På måndag är det dags för årets Utvidgad nordisk konferens som i år hålls på Almåsa havshotell. 

Övergripande tema för konferensen är:

Möjligheter och utmaningar med den snabba digitaliseringen. Vad krävs för att digital teknik blir ett verktyg för synskadade personer som bidrar till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet? Hur kan vi undvika att synskadade personer hamnar i ett digitalt utanförskap?

Konferensen direktsänds av Radio SRF. Sändningen sker på skandinaviska.Det går att lyssna på sändningarna på adressen www.radio.srf.nu med t.ex. telefon eller surfplatta. 

Sändningstider (svensk tid):
Måndag 19.00-21.30
Tisdag 8.30-17.00
Onsdag 8.30-17.00
Torsdag 8.30-16.00