Våga erbjuda hjälp åt synskadade

Internationella Vita käppens dag 15.10

I år firas Europaåret för frivilligarbete. Det finns små hjälpsamma handlingar i vardagen som alla kan utföra. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och Synskadades Centralförbund rf uppmanar allmänheten att uppmärksamma synskadade fotgängare och erbjuda dem hjälp om de verkar vara i behov av den.

Innan du tilltalar en synskadad person, rör vid till exempel personens arm för att få dennes uppmärksamhet. Det här är viktigt speciellt i folksamlingar och omgivningar med hög bullernivå. Personer med synskada kan själva besvara huruvida de behöver hjälp och i sådana fall hurdan hjälp som behövs.

När du ledsagar en synskadad person till exempel över gatan, erbjud din arm så att den synskadade kan ta tag i armen precis ovanför armbågen. Om rutten innefattar höjdskillnader såsom trottoarkanter, nämn detta och berätta om riktningen är uppåt eller neråt.

I Finland finns det uppskattningsvis 80 000 synskadade personer och i Svenskfinland kring 5 000. Alla synskadade personer använder inte den vita käppen utan till exempel ledarhund eller bär synskademärket, som är ett blått märke med en vit figur som har vita käppen. Majoriteten av synskadade personer är äldre, så en vit stödkäpp signalerar också om en synskada.

Mera information om att ledsaga en synskadad fss.fi/ledsagning

Många distriktsföreningar ordnar program för att fira vita käppens dag. Se också fss.fi/distriktsforeningar

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi