Var extra uppmärksam på vita käppens dag

Internationella Vita Käppens dag firas torsdagen den 15 oktober runt om i Finland. Låt dagen bli en dag fylld med hänsyn och respekt.

PRESSMEDDELANDE 

Vita käppens dag 15.10.2015

Internationella Vita Käppens dag uppmärksammas torsdagen den 15 oktober runt om i Finland. Den vita käppen ger en signal till fotgängare, cyklister och bilister att vara särskilt observanta. En synskadad uppfattar inte alla trafiksituationer lika snabbt och därför är det bra att medtrafikanter är på sin vakt.

En synskadad stöter på många utmaningar i trafiken. Med den vita käppen kan de flesta hindren undvikas, men det är inte någon lätt uppgift. Vår gatumiljö präglas av tillfälliga trafikarrangemang, vägarbeten och uppgrävda torg. Dessa tillfälliga arrangemang gör det svårare för synskadade att röra sig självständigt. I de flesta fall är det just omgivningen som ställer till problem – inte synskadan. 

Om du tror att en person med synnedsättning behöver hjälp, tveka inte. Erbjud din hjälp, det är en positiv gest som uppskattas. 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade hoppas att torsdagen den 15 oktober blir en dag då vi alla visar lite extra hänsyn till synskadade och den vita käppen. På många håll ordnas dessutom stadsvandringar och andra evenemang. Nedan finns tips om var särskilt många personer med vita käppar är ute och går.

Mera information: Cecilia Weckman, kommunikationschef, 044-712 3013, cecilia.weckman@fss.fi

Många distriktsföreningar ordnar program för att fira vita käppens dag. 

Jakobstad: I Jakobstad samlas Norra Österbottens Svenska Synskadade på Fyren, Otto Malmsgatan 9 A 21, kl. 17 och går därefter på en promenad med vita käppar och sprider synskadeinformation i Jakobstads centrum. Under promenaden förevisas många olika sätt att ledsaga: allt från gummiband till hästbjällra. Mera information av ordförande Ann-Britt Mattbäck 050-300 1111 eller distriktssekreterare Ann-Sofie Grankulla 050-379 5658.

Vasa: I Vasa träffas medlemmar i Vasa Svenska Synskadade klockan 13 på verksamhetscentret Lyktan, Skolhusgatan 40 C 1-2. Mera information av distriktssekreterare Febe Mörk, 045-321 3320.

Åbo: Åbolands Synskadade presenterar sitt samarbete med Lions Åbo klockan 15-17 på Centret i Åbo. Eriksgatan 5 A 9. Synskadade behöver ibland särskild hjälp vid teater, bio och på andra evenemang. Tyvärr är det inte lätt att få hjälp. Nu vill föreningen styra upp hjälpen genom att samla ledsagare i en assistantpool. Mera information av distriktskoordinator Håkan Ström, 040-015 1322.

Västnyland: Fredrik Lindgren, som är medlem i Svenska Synskadade i Västnyland, intervjuas i Radio Vega Västnyland. Mera information av sekreterare Christel Eriksson 040-745 1933.

Åland: Ålands Synskadade träffas klockan 12 på Handicampen och gör en gemensam promenad i Mariehamns centrum.  

Borgå: Svenska Synskadade i Östnyland hjälper utsatta i samhället genom att överräcka leksaksdjur till skyddshemmet i Borgå, Nordenskiöldsgatan 18 kl. 13. Med denna gest vill man uppmärksamma att hjälp behövs och att man med samarbete kan hjälpa. För mer information kontakta skyddshemmets chef Kristina Huopalainen, 0400-664 932 eller ordförande för Svenska Synskadade i Östnyland Jonas Lindström 040-9644 672.