Var finns de synskadade?

I Finland finns uppskattningsvis 80000 synskadade, av dem är cirka 5000 finlandssvenskar. Enligt Kommunikationsverkets utredning gjord år 2011 kan antalet synskadade i vårt land fördubblas inom 10 år. Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) har en medlemsbas på knappa 1000 personer, vilket betyder att en stor del inte har hittat till den hjälp som förbundet kan bistå med.

PRESSMEDDELANDE

I år firas Blindveckan mellan 11 och 18 november och temat för i år är ”Uppsökande verksamhet”. Det betyder att vi vill leda rätt de synskadade som ännu inte hittat oss och berätta vilka rättigheter de faktiskt har som synskadade.

FSS är den enda svenskspråkiga organisationen i Finland som bevakar synskadades intressen, stöder dem så de kan fungera i vardagen, studera, jobba och ta del av samhällets tjänster och kulturutbud. Aktivt försöker vi finnas, synnas och höras så att en synskadad ska veta att det finns hjälp att få. Våra sju distriktsföreningar har verksamhet ute i regionerna, och gör mycket för att aktivera synskadade att hitta ut i vardagen.

Vi ser gärna att ni hjälper oss i den här jakten. Genom synlighet i ert medie får vi kanske möjlighet att hjälpa några till. Om det så bara resulterar i att en person återfår möjligheten att läsa böcker är det värt det!

Därför har vi ordnat att ni genom oss kan få kontakt inte bara med ansvariga inom distriksföreningen i ert område, utan också en synskadad person som kan berätta mer om vardagen för en synskadad och vilken hjälp det finns att få om man bara frågar efter den.

För mera information, kontakta: Tf distrikts- och informationsansvariga Camilla Höglund, tfn 09-6962 3025, 050-341 0010, camilla.hoglund@fss.fi