Vårmöteskallelse 25–26.4

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt vårmöte den 25-26 april 2015 på hotell Cumulus i Seinäjoki. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.30 och fortsätter på söndag kl 9.00. 

Vid mötet behandlas de i paragraf 6 av förbundets stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2014, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, organisationsledaren, ekonomen och övriga redovisningsskyldiga, tillsättande av val-beredningsutskott om vårmötet så besluter, diskutera förbundets verksamhet på längre sikt utgående från styrelsens förslag till strategiska riktlinjer, övriga frågor vilka styrelsen förelagt vårmötet, skriftliga motioner som inom februari inlämnats till styrelsen av personmedlemmar eller medlemsföreningar. Behandlas styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar.

Deltagaravgiften är 60 euro/person vilket inkluderar ordnade tågresor, kost och logi. Tillägg för enkelrum 25 euro. Anmälningen är bindande.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 25 mars 2015, enligt följande:

Norra Österbottens svenska synskadade r.f.: Ann-Sofie Grankulla, ti-to kl 9-14, tfn 06-723 4880, 050-379 5658

Vasa svenska synskadade r.f.: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320
Svenska synskadade i Östnyland r.f.: Stina Roms, tfn 0400-596 250 eller Jonas Lindström, tfn 040-964 4672
Åbolands synskadade r.f.: Håkan Ström, ti-to kl 9-16, tfn 0400-151 322
Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.: Nina Liemola, må-ti kl 9.30 -13.30, tfn 0400-269 553
Svenska synskadade i Västnyland r.f.: Christel Eriksson, tfn 040-745 1933
Ålands synskadade r.f.: Bettina Gröning, må-ti, to-fr (ej ons) kl 9-13, tfn 0457-343 8950

 

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda. Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

Välkommen! – Styrelsen