Visa hänsyn till ledarhundsförare

Ledarhunden är en ovärderlig hjälp för synskadade. För tillfället finns det cirka 200 synskadade personer som rör sig med hjälp av ledarhund i Finland. Förbundet Finlands Svenska Synskadade uppmanar cyklister, bilister och andra som rör sig fortare än fotgängare att vara uppmärksam på personer som rör sig med ledarhund för att undvika olyckor. Det lönar sig att sakta farten när man ser ett ledarhundsekipage.

Ledarhunden rör sig enligt kommando från sin förare. Ledarhunden kan signalera exempelvis att trottoaren tar slut genom att stanna, men föraren bestämmer när man korsar vägen genom att lyssna på trafiksignalerna. Ledarhunden förstår sig inte på trafikljus och kan inte akta sig för trafiken. Det är ledarhundsföraren som med hörselns hjälp avgör när man kan gå över en gata.

Ledarhundsförarna liksom andra synskadade människor är likvärdiga med seende människor och behöver inte bemötas på något speciellt sätt. Ibland behöver de hjälp av seende. När ledarhundsföraren ser ut att ha gått vilse eller att vara villrådig t.ex. om när det är klart att gå över en gata, är det på sin plats att erbjuda ledarhundsföraren hjälp.

När ledarhunden har selen på är den i arbete och får inte störas. Den internationella ledarhundsdagen firas årligen den sista onsdagen i april. I Finland har dagen firats sedan år 1992.

Ledarhundsförare som ställer upp på intervju

Bengt Ahlvik, Jakobstad, 0500-778 694

Hannibal Björkstam, Pargas / Helsingfors, 044-252 9694
Gun-Len Drycksbäck, Kronoby, 040-562 1156

 

Mera information

Mari Pennanen, medieansvarig, 09-6962 3025, mari.pennanen(a)fss.fi

Läs mer om internationella ledarhundsdagen här.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.