Webbtillgänglighet ska bli EU-lag – dåligt betyg för finländska städer

På torsdag 19.5 är det den internationella dagen för ökad medvetenhet om tillgänglighet, Global Accessibility Awareness Day. Webbtillgänglighet är i ropet just nu och äntligen blir EU:s webbdirektiv verklighet.

I början av maj gjordes en viktig politisk överenskommelse inom EU. Företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen enades om regler för att göra myndigheters webbplatser och mobilappar mer tillgängliga. 

Även om det bara är en informell överenskommelse tyder allt på att webbdirektivet snart kommer att godkännas också formellt. Hela den offentliga sektorn omfattas, och däribland även kommunernas webbplatser. 

Företaget Annanpura har under våren testat 14 kommuners webbplatser. Samtliga har brister i webbtillgängligheten. Ingen webbplats fick ett gott vitsord och tre av webbplatserna fick det lägsta möjliga betyget: Rovaniemi, Seinäjoki och Åbo. För en synskadad person, en person med kognitiva problem eller för äldre kan det vara mycket svårt eller till och med omöjligt att använda dessa sidor. 

Utgående från Annanpuras test har kommunerna mycket att göra för att uppfylla det kommande EU-direktivet. 

– Det är oacceptabelt att miljontals EU-invånare hamnar på efterkälken i det digitala samhället. Det nya direktivet ska se till att alla har samma möjligheter att använda internet och appar, delta i samhället i större utsträckning och leva ett mer självständigt liv, säger Günther H. Oettinger, kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället i ett pressmeddelande.

Nästa steg inom EU är att överenskommelsen godkänns formellt av Europaparlamentet och rådet. Därefter har medlemsländerna 21 månader på sig att omfatta direktivet i sin egen lagstiftning. 

Annanpuras testrapport hittar du här: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/kaupunkien-verkkosivujen-esteettomyystestaus-2016.