YLE utökar tjänster för specialgrupper

Bild på olika symboler, så som symbolerna för textning och syntolkning

Yles tjänster för specialgrupper utökas: nya tillgänglighetssymboler och nyheter på lätt svenska.

Från och med maj finns nya symboler i tv-rutan. Symbolerna, som visas när ett nytt program inleds, berättar vilka ljud-, språk- och textningsalternativ som finns att tillgå för just det programmet. Symbolerna visas på samtliga av Yles tv-kanaler.

Syftet med de nya symbolerna är att öka vetskapen om Yles mångsidiga utbud av tjänster och hjälpa finländarna att bättre ta del av dem. En av symbolerna, en högtalare med texten "svenska AD)))" innebär att programmet har svenskspråkig syntolkning. Information om samtliga tjänster för specialgrupper finns samlade på den nya webbplatsen här.

Till Yles tjänster för specialgrupper hör bland annat också nyheter på lätt finska. Från och med hösten börjar även Svenska Yle producera radio- och audionyheter på lätt svenska.

På svenska.yle.fi pågår även ett förnyelsearbete där tillgänglighetsfrågor beaktas i allt högre utsträckning, bland annat genom att redan i konceptutvecklingsskedet ta hänsyn till personer med begränsad syn och rörlighet. Förbundet Finlands Svenska Synskadade deltar med expertkunnande i frågor som gäller tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Yles pressmeddelande och bilden på symbolerna hittar du här.