Åbolands Synskadade rf

Logobild för Åbolands synskadade r.f. Ett förstoringsglas med ett öga i mitten samt bokstäverna ÅS till höger

Åbolands synskadade rf är en kontakt- och intresseförening för synskadade i Åboland. Åbolands synskadade rf är medlemsförening i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

Åbolands synskadades verksamhet startade år 1973 och har i dag ca 150 medlemmar, varav ca 100 ordinarie och ca 50 stödjande medlemmar.

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet; att sprida information bland de synskadade samt informera om synskadades i situation och behov. Föreningen har verksamhetscentret Sydvästen i Åbo på Eriksgatan 5 A 9, sjätte våningen.

Föreningen ordnar:

  • kurser och studiecirklar
  • träffar och föreläsningar
  • resor, både i hemlandet och utomlands

Erfarenhetstalare

Föreningens erfarenhetstalare är en synskadad person som besöker skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad.

Taltidningar

Taltidningarna ges ut av FSS i samarbete med Synskadades förbund och FSTF

Läs mer »

Verksamhetscentret Sydvästen

Eriksgatan 5 A 9
20100 Åbo
synskadade@gmail.com
0400-151 322
Telefontiden tisdag till torsdag är 10.00 – 16.00

Styrelsen 2019

Birgitta Storbacka
ordförande
0405-867179
birgitta.storbacka@gmail.com

Bo Granholm
viceordförande
0400-824010
granholmbo@gmail.com

Raija Granholm
ledamot
040-0450615

Brita Lindström
ledamot
02-2534658

Harold Henriksson
ledamot
050-5166520

Åsa Mickelson
ledamot
040-5792300

Kontaktpersoner

Håkan Ström
distriktskoordinator
0400-151322
synskadade@gmail.com

Birgitta Storbacka
Ordförande
0405-867179
birgitta.storbacka@gmail.com

Stina Nygård
Rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
stina.nygard@fss.fi

Cristian Söderberg
FSS IT-ansvarig
0504626283
cristian.soderberg@fss.fi