Aktuellt

Under planering är en sommarträff med båt från Pargas gästhamn till Tammiluoto. 

Datum är lördagen 8 juni.

Vi återkommer närmare till detta.

Föreningen sammankallar medlemmarna till extra föreningsmöte för kompletteringsval av styrelseledamoter, vilket blir torsdag 16 maj klockan 13.00 på Centret.

Bowlingen i Pargas startade igen efter Julpausen. Välkommen med och slå en strike varje fredag.

Kontakta Maggan Söderblom på tfn 0405 236 396 för mera information.