Föreningen sammankallar till stadgeenligt Årsmöte onsdagen den 6.3 klockan 13-15.00 på Sydvästen. Eriksgatan 5 A 9, 20100 Åbo.

 Stadgeenliga ärenden samt övriga frågor (bla ordförandeval och kompletteringsval av styrelseledamöter), vilka styrelsen förelagt årsmötet.