Taltidningar

FSS ger ut Åbo Underrättelser som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, tel. 050-595 4377. För teknisk handledning och hjälp, kontakta FSS projektledare Niklas Finnäs, telefon 050 4600 409, e-post niklas.finnas(at)fss.fi.