Ålands Synskadade r.f.

Föreningens centralort är Mariehamn och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

Ålands synskadade grundades år 1972. Då hette föreningen Ålandskretsen inom Finlands svenska synskadade rf. Föreningen ombildades år 1990 till en självständig distriktsförening som fick namnet Ålands synskadade rf.  Föreningen är fortfarande medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade.

Verksamhet

Vår förening har en livlig kursverksamhet, allt från borstbindning och punktskrift till datoranvändning. Vi träffas regelbundet en gång i månaden samt har olika temakvällar. Närmare information om våra kurser, månadsträffar och temakvällar hittar du i vår händelsekalender.

Vi brukar göra två mindre utflykter om året till någon mysig plats på Åland samt en sommarresa utanför Åland.

Föreningens ändamål är att fungera som intresse- och kontaktförening för synskadade inom dess verksamhetsområde. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende.

Sitt ändamål förverkligar föreningen genom att bland annat:

  • informera och påverka myndigheter och beslutsfattare
  • bedriva informationsverksamhet genom att utge taltidningar och information i punktskrift och storstil
  • ordna studieverksamhet i form av kurser, studiecirklar, individuell undervisning och studieresor
  • ordna fritidsverksamhet i form av bl.a. medlemsträffar, hobbyverksamhet och diskussionsmöten
  • ordna rekreations- och motionsverksamhet i form av bl.a. läger, resor och motionsaktiviteter

Taltidningen

Förbundet Finlands Svenska Synskadade ger ut Ålandstidningen som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård 050 595 4377. För teknisk hjälp med taltidningsspelaren, kontakta taltidningsstödperson. Info om namn och telefonnummer kommer senare. För år 2020 kostar taltidningen 85 € för för ordinarie medlemmar och 150 € för stödjande medlemmar. Summan beräknas per kalenderår (1.1-31.12). Inga pengar betalas tillbaka vid avbruten prenumeration.

Föreningens verksamhetscenter Ankaret

Johannebovägen 7
22100 Mariehamn
aland.syn@aland.net
0457-343 8950

Styrelsen 2020

Rolf Söderlund
vice ordförande
0457-361 3634
rolf.soderlund65@gmail.com

Dorrit Mattsson
styrelsemedlem
018-31 912, 0457-342 0653
dorrit.mattsson@gmail.com

Börje Troberg
styrelseledamot
018 12 834
borje.troberg@gmail.com

Olof Ramsdahl
styrelsemedlem
018-49 999
unn.ramsdahl@gmail.com

Jonas Eriksson
Styrelsemedlem
jonas.eriksson@ghs.ax

Ansvarspersoner

Sanna Söderlund
vikarie
0457-343 8950
aland.syn@aland.net
Besöksadress: Ankaret, Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn

Stina Nygård
rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
stina.nygard@fss.fi

Niklas Finnäs
Taltidningsstöd per telefon
050 460 0409
niklas.finnas@gmail.com

Cristian Söderberg
FSS IT-ansvarig
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi
Om du behöver hjälp eller undervisning inom teknologi, t.ex. smarttelefoner, pekplattor, dator, kontakta Cristian Söderberg.

Informatörer

Rolf Söderlund
erfarenhetstalare
0457-361 3634
rolf.soderlund65@gmail.com

Fredrik Lindeman
erfarenhetstalare
040-831 7130
fredrik.lindeman@aland.net