Månadsträffarna

Månadsträffarna hålls alltid den andra måndagen i månaden kl. 18, förutom i juni, juli och augusti då vi har sommaruppehåll.