Medlemsträffar

Nästa medlemsträff den 10 februari klockan 14.00 på Ankaret. Vi gästas då av Ålands diskrimineringsombudsman.