Medlemsträffar

OBS: All verksamhet flyttas fram
på grund av Finlands undantagstillstånd

Vi återkommer med datum för nästa medlemsträff.