På kommande

27-28 januari är kommer den tredje och avslutande delen av Anpassningsdagarna.

vi kommer att hålla en kurs i punktskrift för synskadade och en kurs för seende under året.