På kommande

Månadsmöte februari blir den 11.02.2019 kl 18.00. Vi har bjudit in Liz Karlsson som kommer att berätta lite om ett projekt som kallas ÄlDis. 

Vi får även besäk av diakonissa Ann-Lis Biström.