På kommande

OBS: All verksamhet flyttas fram
på grund av Finlands undantagstillstånd

Planerade kurser som flyttas/ställs in:

1. Grundkurs i punktskrift för synskadade:

  • Avsnitt 1, 25-29 maj 2020
  • Avsnitt 2, 31 augusti-4 september 2020 
  • Avsnitt 3, 26-30 oktober 2020

2. Punktskriftskurs för seende: 2-3 oktober 2020