Aktuellt

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Vattengymnastiken fortsätter fredagar klockan 10.00-11.00 i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97. Deltagandet är gratis. Årets sista träning hålls den 20.12, men vattengymnastiken fortsätter igen den 10.1.2020.
Anmäl dig till kansliet om du är intresserad, telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi.

Välkommen!

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Camilla Hellstedt

Viceordförande

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Axel Sundholm

Ledamot

axel.sundholm@gmail.com

Carola Blomstedt

Ledamot

+358 50 581 0213

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.