Aktuellt

Tisdagen den 1.9.2020 kl 10.30 – 15 ordnar vi en Må bra-dag för medlemmar och deras anhöriga på Wohls Gård i Kyrkslätt tillsammans med FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli samt Folkhälsans sakkunniga med sömn och motion som teman. Dagen är kunskapsstyrd och ger möjlighet att hämta kraft och energi i ett naturskönt område. Vi får också ta del av gårdens anrika historia tillsammans med gårdens verksamhetsledare Håkan Näsman. Transport med stor buss ordnas från Helsingfors för de som behöver. Avgången sker utanför Kiasma kl.

Föreningen håller sitt årsmöte lördagen den 12.9.2020 kl. 10 på Parisgränden 2 A, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden samt föreningens nya stadgar behandlas. Mötet ordnas som ett fysiskt möte med beaktande av säkerhetsfaktorer i arrangemangen med tanke på eventuell smittspridning. Föreningen bjuder på kaffe/te med tilltugg. Förhandsanmälning krävs av dem som vill ta del av serveringen på mötet och skall göras senast den 7.9.2020. De medlemmar som behöver ledsagning på mötet skall själv ta med sig en personlig ledsagare.

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Föreningens utrymme KansliHörnan finns på adressen Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors, telefon 0400 269 553 och epost kansliet@ssmn.fi. Kansliets telefontid är måndag - onsdag kl. 10 - 13. Övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen.

Folkhälsan har inhiberat vattengymnastiken hela våren 2020 och planerar att om möjligt starta sin gruppverksamhet igen på hösten. Mera information fås senare.

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Camilla Hellstedt

Viceordförande

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Carola Blomstedt

Ledamot

+358 50 581 0213

carola.blomstedt@welho.com

Monica Andersson

Ledamot

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till KansliHörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.