Årsmöte

Föreningens årsmöte är den 13.4.2019 klockan 12.00 på Hörnan, Parisgränden 2 A 3. Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.

Efter mötet serveras kaffe med tilltugg. Anmäl dig till kaffet senast 10.4.2019 till kansliet. 0400 269 553, kansliet@ssmn.fi