Årsmöte våren 2020

Föreningen håller sitt årsmöte lördagen den 12.9.2020 kl. 10 på Parisgränden 2 A, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden samt föreningens nya stadgar behandlas. Mötet ordnas som ett fysiskt möte med beaktande av säkerhetsfaktorer i arrangemangen med tanke på eventuell smittspridning. Föreningen bjuder på kaffe/te med tilltugg. Förhandsanmälning krävs av dem som vill ta del av serveringen på mötet och skall göras senast den 7.9.2020. De medlemmar som behöver ledsagning på mötet skall själv ta med sig en personlig ledsagare.