Aktuellt

Föreningen håller sitt årsmöte lördagen den 12.9.2020 kl. 10 på Parisgränden 2 A, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden samt föreningens nya stadgar behandlas. Mötet ordnas som ett fysiskt möte med beaktande av säkerhetsfaktorer i arrangemangen med tanke på eventuell smittspridning. Föreningen bjuder på kaffe/te med tilltugg. Förhandsanmälning krävs av dem som vill ta del av serveringen på mötet och skall göras senast den 7.9.2020. De medlemmar som behöver ledsagning på mötet skall själv ta med sig en personlig ledsagare.

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Föreningens utrymme KansliHörnan finns på adressen Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors. Telefontiden är måndag – onsdag klockan 10 – 13 på numret 0400 269 553.

Folkhälsan har inhiberat vattengymnastiken hela denna vår och planerar att om möjligt starta sin gruppverksamhet igen i mitten av augusti.

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Camilla Hellstedt

Viceordförande

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Axel Sundholm

Ledamot

axel.sundholm@gmail.com

Carola Blomstedt

Ledamot

+358 50 581 0213

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.