Händelser i föreningen

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.     

Måndagsträffar

Måndagsträffarna fortsätter med principen om två träffar per månad. Den andra måndagen i månaden är träffen på Kampens servicentral.

Måndagsträffen den 14.10 kl 15 på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21, har temat martharörelsen eftersom Marthaförbundet firar sitt 120 - årsjubileum denna höst. Historieforskare Aapo Roselius berättar om martharörelsens historia och uppkomst.

Den nationella Blindveckan uppmärksammas med en träff på Kampens servicecentral den 11.11 kl 15 – 17 då Kristian Rehnström, som sitter i HRT:s styrelse som SFP:s representant, berättar om huvudstadens trafikplanering och kollektivtrafiken samt svarar på frågor gällande temat.

Sopplunch ordnas den 18.11 kl 13 – 15 på Hörnan. Efter det kl 15 spelar och berättar Christian Holmqvist om musik med särskilt tema.
Anmälningar till måndagsträffarna kan göras till kansliet per telefon 0400-269553 eller per epost.

Verksamhet för yngre medlemmar

Yngre-verksamheten, som omfattar medlemmar i åldern 16 - 45 år, håller sin nästa träff den 17.10 kl 17.30 med servering och skivråd. Du kan anmäla dig till Emma Rasela, vice ordförande emma.rasela@gmail.com eller till kansliet 0400-269553.
 

Övrigt

På oktobermånads kvällsträff den 24.10 kl 18 -20 bekantar vi oss med centralbiblioteket Ode på en guidad entimmes rundtur. Efter guidningen kan vi sitta ner vid en av bibliotekets kaféer. Träff vid Kiasma kl 17.45 därifrån vi tillsammans promenerar till biblioteket. Anmälningar senast den 22.10 till kansliet telefon 0400-269553 eller kansliet@ssmn.fi.

Under Svenska veckan den 7.11 ordnar Luckan på Georgsgatan 27 en syntolkad musikteaterföreställning ”Kainos sång” med Skottes Musikteater från Sverige. Pjäsen handlar om det finska krigsbarnet Kainos väg genom flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra svenska språket. Träff med syntolken Elin Sundell, som håller sin första syntolkning, är kl 13 och själva föreställningen är kl 13.30 – 14.45. Evenemanget är kostnadsfritt och anmälan kan göras senast den 1.11 till kansliets telefon 0400-269553 eller till kansliet@ssmn.fi.

Vattengymnastiken på Folkhälsan, Mannerheimvägen 97, fortsätter fredagar kl 10.00. Särskilt längre medlemmar ryms ännu med.

Styrka och balansgruppen fortsätter med 12 träningar i Folkhälsanhuset i Brunakärr och hålls i gymnastiksalen på torsdagar kl. 13.30 - 14.30. Träningen anpassas efter varje deltagares förmåga.

Höstmöte

Föreningens höstmöte hålls på Hörnan, Parisgränden 2 A 3, lördagen den 9.11 kl. 12.00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Anmäl dig gärna i förväg med tanke på lunchserveringen till kansliet@ssmn.fi eller per telefon 0400 269553.

 

Föreningens kontaktuppgifter

Distriktssekreterare Ira Grandén

Parisgränden 2 A 3, 00560 Helsingfors
Telefon  0400 269553
e-post:   kansliet@ssmn.fi

Föreningen har telefontid må-on klockan 10.00 – 13.00
Övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen.