Händelser i föreningen

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Föreningens utrymme KansliHörnan finns på adressen Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors, telefon 0400 269 553 och epost kansliet@ssmn.fi.

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf:s kansli håller sommarstängt från och med den 16.6.2020 och öppnar igen den 10.8.2020. Det är ändå möjligt att under tiden lämna meddelande till kansliet per telefon 0400 269 553 eller per epost kansliet@ssmn.fi, som distriktssekreteraren svarar på i augusti. Föreningen planerar att kunna starta verksamheten med fysiska medlemsträffar och evenemang från och med slutet av augusti. Vi förbehåller oss ändå för förändringar och annulleringar om så är nödvändigt med tanke på eventuella coronarestriktioner och säkerhetsföreskrifter på hösten 2020.

Måndagen den 24.8.2020 kl 13 – 15 håller vi vår första medlemsträff i FSS konferensrum, Parisgränden 2 A 1 i Helsingfors. På programmet står kaffeservering och diskussion kring den förändrade vardagen samt kommande program. Obligatorisk anmälning senast den 19.8.2020 till kansliet per telefon 0400 269 553 eller e-post kansliet@ssmn.fi.

Tisdagen den 1.9.2020 kl 10.30 – 15 ordnar vi en Må bra-dag för medlemmar och deras anhöriga på Wohls Gård i Kyrkslätt tillsammans med FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli samt Folkhälsans sakkunniga med sömn och motion som teman. Dagen är kunskapsstyrd och ger möjlighet att hämta kraft och energi i ett naturskönt område. Vi får också ta del av gårdens anrika historia tillsammans med gårdens verksamhetsledare Håkan Näsman. Transport med stor buss ordnas från Helsingfors för de som behöver. Avgången sker utanför Kiasma kl. 9.30 och det går att sitta med säkerhetsavstånd från varandra om man så önskar. På vägen kan bussen vid behov plocka upp de deltagare som bor i Esbo. Hemfärden sker på samma sätt med start kl 15 tillbaka till Kiasma. Deltagaravgiften är 10€ per person och avgiftsfri för anhöriga, som fungerar som ledsagare. Obligatorisk anmälning senast den 24.8.2020 till kansliet per telefon 0400 269 553 eller e-post kansliet@ssmn.fi.

Föreningens styrelsemedlem Axel Sundholm har avgått från styrelsen den 31.5.2020 på grund av flytt till annan ort.

Folkhälsan har inhiberat Styrka och Balans samt vattengymnastiken hela denna vår och planerar att om möjligt starta sin gruppverksamhet igen i mitten av augusti.

Du kan nu lyssna på det svenskspråkiga informationspaketet om coronaviruset som Social- och hälsovårdsministeriet delat ut i ett medborgarbrev till alla hushåll genom att ringa numret 09 3960 4722. Samtalspriset följer operatörens normala prissättning för telefon- eller mobiltelefonsamtal.

Du som är på Facebook får gärna gilla vår sida Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. där vi också delar ut information, som du kan ha nytta och glädje av.

FSS samlar in tillsammans med NKL synskadades upplevelser beträffande synskademärket, som finns på webbplatsen: https://fss.fi/sv/artiklar/anvander-du-synskademarket .Gå gärna in och svara på enkäten om du har möjlighet.

Föreningen önskar alla medlemmar, deras anhöriga och övriga samarbetspartners en riktigt skön och avkopplande sommar!

Sköt om er!

Föreningens kontaktuppgifter

 

Distriktssekreterare Ira Grandén

Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
Telefon  0400 269553
e-post:   kansliet@ssmn.fi

Föreningen har telefontid måndag-onsdag klockan 10.00 – 13.00
Övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen.