Aktuellt

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.                Mb 6-2019

Måndagsträffar
 

25.3 klockan 13.00-15.00 lunch på Hörnan. Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylle kommer på besök. Anmäl dig senast 22.3.

8.4 klockan 15.00-17.00 träffas vi på Kampens servicehus, Salomongatan 21. Vi får besök av Marcus Rosenlund som kommer och berättar om sin senaste bok och annat intressant inom vetenskapen.

Övrig verksamhet

25.3 klockan 15.30-17.30 musikstund på Hörnan. Christian Holmqvist berättar om romantisk musik denna gången.

Föreningens årsmötet är den 13.4.2019 klockan 12.00 på Hörnan, Parisgränden 2 A 3. Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen.

Efter mötet serveras kaffe med tilltugg. Anmäl dig till kaffet senast 10.4.2019 till kansliet. 0400 269 553, kansliet@ssmn.fi

 

 

Vattengymnastiken startar igen fredag 11.1 klockan 10.00-11.00 vid Folkhälsan huset, Mannerheimvägen 97. Det ryms med 10-12 deltagare i gruppen. Deltagandet är gratis.

Anmäl dig till kansliet senast 10.1 telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi

 

Välkommen!

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Emma Rasela

Vice ordförande

+358 40 553 47 52

emma.rasela@gmail.com

Camilla Hellstedt

Ledamot

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Heidi Ikäheimonen

Ledamot

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.