Aktuellt

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Föreningen har börjat sin verksamhet igen tisdagen den 7.1.2020. Föreningen finns från och med detta år 2020 i första våningen i förbundet FSS utrymmen på adressen Parisgränden 2 A 1, ingång via förbundets dörr till höger med förbundets summer. Det går som tidigare att sända sms, tala in på svararen eller sända e-post till kansliet. Anmälningar till medlemsträffar och evenemang kan göras till kansliet per telefon 0400-269553 eller per epost kansliet@ssmn.fi

Vattengymnastiken fortsätter fredagar klockan 10.00-11.00 i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97. Deltagandet är gratis. Årets sista träning hålls den 20.12, men vattengymnastiken fortsätter igen den 10.1.2020.
Anmäl dig till kansliet om du är intresserad, telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi.

Välkommen!

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Camilla Hellstedt

Viceordförande

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Axel Sundholm

Ledamot

axel.sundholm@gmail.com

Carola Blomstedt

Ledamot

+358 50 581 0213

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.