VATTENGYMNASTIK

Folkhälsan har inhiberat vattengymnastiken hela våren 2020 och planerar att om möjligt starta sin gruppverksamhet igen i mitten av augusti.