Karaträff

Karaträffar på Fyren ordnas i regel sista torsdagen i månaden.  Datum för nästa träff meddelas senare. 

Artiklar

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här