Aktuellt

Vi ordnar en utedag fredagen 12.6 vid Gamla hamnskogen i Jakobstad för att ge medlemmarna möjlighet att träffas och umgås med trygga avstånd. Vi samlas kl 10 vid ”Lockanberget” (beläget vid T-korsningen mellan Gamla hamnvägen, Strandvägen och Alholmsvägen) och promenerar gemensamt runt motionsbanan, ta egen matsäck med! Välkomna!

Östanlid är stängt p g a Corona! Vattengympa och konditionsträning i samarbete med Folkhälsan startar igen på hösten 23.9.

Vi har förhandsbokat biljetter till ”Vi bygger en bättre värld” – en berörande konsert med Cecilia Kyllinge, Erik-André Hvidsten och Helene Nyberg samt Thomas Enroth på piano, i Schaumansalen i Jakobstad. Musik av Björn Afzelius, Thomas Enroth m.fl. Pris med grupprabatt 20,- €. Datum meddelas senare.

Karaträffar på Fyren ordnas i regel sista torsdagen i månaden.  Datum för nästa träff meddelas senare. 

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte måndagen 17.8.2020 kl 13.00 vid ASSARLID (Jakobstadsnejdens Invalider r.f:s sommarhem), adress: Assarskärsvägen 75, 68570 Larsmo. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Den som önskar få möteshandlingarna i förväg kan fr o m 10.8 kontakta Ann-Sofie Grankulla på tel 050-3795 658 / 7234 880 eller via e-post: noss@multi.fi.

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar sista fredagen i månaden. Nästa träff meddelas senare.

Mimosel damerna träffas varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. P g a Coronasmittan har vi inga träffar tillsvidare.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Inga träffar tillsvidare p g a Corona.

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här