Aktuellt

April månads lunchträff hålls torsdagen 18.4 kl 12 vid Vinh Asian Restaurant på Köpmansgatan 16 i Jakobstad (i fd apoteket). Anmäl deltagande till Ann-Sofie.

April månads föreningsträff hålls 9.4 kl 18 på Fyren. Vi får besök av FSS ordförande Gunilla Löfman. Trevlig samvaro och kaffeservering.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" träffas varannan måndag (ojämna veckor). Nästa träff 8.4.2019 kl 12 - 14 på Fyren.

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här

Karagruppen träffas nästa gång torsdagen 25.4.2019 kl 12.30 på Fyren, för att diskutera och förbättra världen över en kopp kaffe. 

Mimosel träffar / Aktivt Seniorliv för synskadade ordnas under hösten vid Folkhälsan huset "Emeliehemmet", blåa rummet, Sjukhusgatan 11 i Karleby, nästa träff hålls 25.4 kl 13 - 15. Följande träff blir 16.5. Målet med träffarna är att möta andra i samma situation och få aktuell information som är anpassat för synskadade. Ledare Monica Bergdal hälsar alla välkomna!

Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 – 14 på Fyren. Agneta Cederberg hälsar alla rätstickor välkomna.

Mimosel gruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 13 - 15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. 

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 13 på Idrottsgården i Jakobstad.